Kdo je notářem

Notářem je fyzická osoba splňující předpoklady podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, kterou stát pověřil notářským úřadem. Notářským úřadem se rozumí soubor pravomocí k notářské a další činnosti stanovené zákonem, trvale spojený s místem výkonu této činnosti. Za notářskou činnost se považuje sepisování veřejných listin o právních jednáních, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do úschovy, a přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám. Notář dále může v souvislosti s notářskou činností v rámci další činnosti poskytovat právní pomoc, tedy právní porady, sepisovat listiny a zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány.

Notář může rovněž zastupovat ve správním řízení a v některých nesporných řízeních v občanském soudním řízení. Notář může vykonávat správu majetku, zastupovat v této souvislosti a může též vykonávat funkci správce konkursní podstaty, zvláštního správce, zástupce správce nebo vyrovnacího správce v řízení konkursním a vyrovnacím. Stanoví-li tak jiný zákon než notářský řád, může notář vykonávat i jinou činnost – např. protestace směnek nebo šeků či provádění identifikace osob. Velmi významná je činnost notáře jako soudního komisaře podle občanského soudního řádu, kdy soud pověří notáře provedením úkonů v řízení o dědictví.

Notář postupuje při výkonu notářství nestranně. Při sepisování smluv a jiných právních úkonů je povinen poučit obě strany o právních důsledcích jejich jednání, dbá na vyváženost a vnitřní spravedlnost těchto úkonů, a tak preventivně působí proti vzniku případného sporu. Na rozdíl od advokáta, který je povinen hájit pouze zájmy svého klienta a který je vázán klientovými pokyny, musí notář nestranně poučit obě strany bez ohledu na to, kým byl o notářský úkon požádán.

Při výkonu notářství je notář nezávislý. Je vázán pouze právním předpisy. Činnost notáře je neslučitelná s jinou výdělečnou činností (až na zákonem stanovené výjimky).

Notář nese odpovědnost za škodu, která by mohla vzniklou v souvislosti s jeho činností. Jednou z podmínek zahájení činnosti notáře je proto uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, jež by mohla vzniknout v souvislosti s činností notáře a toto pojištění odpovědnosti za škodu musí trvat po celou dobu výkonu činnosti notáře.

Každý notář je členem regionální notářské komory, v jejímž obvodu má své sídlo. Bližší údaje o činnosti notáře a organizaci notářské samosprávy jsou uvedeny na webových stránkách Notářské komory České republiky www.nkcr.cz

KONTAKT

Úřední hodiny:

Po: 8:30 - 11:45   12:30 - 16:00
Út: 8:30 - 11:45   12:30 - 16:00
St: 8:30 - 11:45   12:30 - 16:00
Čt: 8:30 - 11:45   12:30 - 16:00
Pá: 8:00 - 14:00

Kontakty:
608 222 823

222 363 101,  299 142 823

Eva.Krejcarova@vasenotarka.cz
Adresa:
Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6 - Hradčany
přímo na stanici metra Hradčanská (trasa A)
Datová schránka: a3q8f7c

Platební údaje:
Čísla účtů: 5474055399/0800

                2900216754/2010

IČO: 68748574
DIČ: CZ7951211884

© Copyright 2013          Vaše notářka JUDr. Eva Krejcarová, notář Praha 6          Všechna práva vyhrazena