Ověřování listin

Ověříme shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem (vidimace)

Co je potřeba ?

  • Pouze originál listiny. Kopii originálu Vám vyhotovíme v naší kanceláři sami, a to až do formátu A3.

Kolik stojí ověření listiny ?

Ověření jedné stránky stojí 30,- Kč + DPH.

Je nutné se předem objednat ?

K tomuto úkonu se nemusíte objednávat, lze nás navštívit kdykoliv v úředních hodinách, pouze pokud potřebujete listinu použít na území cizího státu, je potřeba, aby ji podepsala přímo paní notářka, v tomto případě nás raději kontaktujte předem.

Kdo předkládá listinu k ověření ?

Listinu k provedení vidimace může předložit kdokoliv.

Kdy může notář ověření listiny odmítnout?

  • je-li listinou, z níž je opis pořízen, listina, jejíž jedinečnost nelze ověřeným opisem nahradit, zejména občanský průkaz, vojenský průkaz, pas, nebo jiný průkaz, směnka, šek, nebo jiný cenný papír, vkladní knížka, geometrický plán, rysy a technické kresby,
  • jestliže ověřující nezná jazyk, ve kterém je listina, z níž je opis pořízen, vyhotovena, a není předložen její překlad do českého jazyka tlumočníkem; to neplatí, jestliže je před ověřujícím opis této listiny pořízen prostřednictvím kopírovacího zařízení,
  • jsou-li v listině, jejíž shoda s opisem má být ověřena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
  • jestliže se předložený opis (kopie) doslovně neshoduje s listinou, z níž byl pořízen.

Upozorňujeme na to, že vidimací se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v listině a jejich soulad s právními předpisy a notář za obsah listiny neodpovídá!

(text vychází částečně  ze zdroje na www.nkcr.cz)

KONTAKT

Úřední hodiny:

Po: 8:30 - 11:45   12:30 - 16:00
Út: 8:30 - 11:45   12:30 - 16:00
St: 8:30 - 11:45   12:30 - 16:00
Čt: 8:30 - 11:45   12:30 - 16:00
Pá: 8:00 - 14:00

Kontakty:
608 222 823

222 363 101,  299 142 823

Eva.Krejcarova@vasenotarka.cz
Adresa:
Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6 - Hradčany
přímo na stanici metra Hradčanská (trasa A)
Datová schránka: a3q8f7c

Platební údaje:
Čísla účtů: 5474055399/0800

                2900216754/2010

IČO: 68748574
DIČ: CZ7951211884

© Copyright 2013          Vaše notářka JUDr. Eva Krejcarová, notář Praha 6          Všechna práva vyhrazena