Ověřování podpisů

Co to je ověření podpisu ?

Ověřením podpisu (legalizací) notář ověřuje, že určitá osoba v jeho přítomnosti listinu vlastnoručně podepsala nebo podpis na listině uznala za vlastní.

Kolik stojí ověření podpisu ?

Ověření jednoho podpisu stojí 30,- Kč + DPH.

Jak probíhá ověření podpisu u notáře ?

Při ověření podpisu je nutná osobní přítomnost osoby, jejíž podpis je ověřován. Pro zjištění totožnosti osoby platí, že musí být prokázána platným úředním průkazem nebo potvrzena dvěma svědky totožnosti, vybavenými platným úředním průkazem.

Jak je to s ověřením podpisu na dokumentu v cizím jazyce?

Neovládá-li notář jazyk, v němž je listina pořízena, vyzve žadatele, aby předložil překlad listiny tlumočníkem. Jestliže se tak nestane, notář úkon odmítne.

Jaká je odpovědnost notáře za obsah listiny?

Obdobně také notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny, na níž je podpis ověřován!

(text vychází ze zdroje na www.nkcr.cz)

KONTAKT

Úřední hodiny:

Po: 8:30 - 11:45   12:30 - 16:00
Út: 8:30 - 11:45   12:30 - 16:00
St: 8:30 - 11:45   12:30 - 16:00
Čt: 8:30 - 11:45   12:30 - 16:00
Pá: 8:00 - 14:00

Kontakty:
608 222 823

222 363 101,  299 142 823

Eva.Krejcarova@vasenotarka.cz
Adresa:
Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6 - Hradčany
přímo na stanici metra Hradčanská (trasa A)
Datová schránka: a3q8f7c

Platební údaje:
Čísla účtů: 5474055399/0800

                2900216754/2010

IČO: 68748574
DIČ: CZ7951211884

© Copyright 2013          Vaše notářka JUDr. Eva Krejcarová, notář Praha 6          Všechna práva vyhrazena