Konzultace notářských úkonů

Zkonzultujeme s vámi vaše otázky a témata blízká notářské činnosti. 

Ujasnění cíle konzultace a přípravu cenové nabídky vám zajistíme bezplatně.