Osvědčování skutečností a prohlášení

Notář osvědčuje na žádost skutečnosti a prohlášení, které by mohly být podkladem pro uplatňování nebo prokazování práv nebo kterými by mohly být způsobeny právní následky.

Kromě vidimace a legalizace jsou to osvědčení:

  • o tom, že byla předložena listina a kdy se tak stalo,
  • o protestech směnek a jiných listin, které je třeba předložit k uplatnění práva,
  • o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob,
  • o tom, že je někdo naživu,
  • o jiných skutkových dějích a stavu věcí (např. průběh slosování nebo předložení movitých věcí, jestliže s nimi mohou být spojeny právní následky a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti notáře; notář osvědčuje také skutkové děje a stav věcí, například splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti notáře nebo jestliže se notář přesvědčil o stavu věci),
  • o prohlášení (např. o osvědčení o prohlášení týkajícího se vlastnického práva k nemovitostem pro účely provedení zápisu do katastru nemovitostí; na žádost osoby, která prohlášení činí, s ním notář seznámí jinou osobu),
  • o provedení úkonů a splnění formalit podle nařízení Rady o evropské společnosti a podle nařízení Rady o evropské družstevní společnosti a zákonů vydaných k jejich provedení.