Stanovení ceny

Odměna notáře je pevně stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti. Výše odměny notáře se určí podle jednotlivé sazby pevnou částkou nebo procentuálně z hodnoty předmětu úkonů. Notář si za notářskou činnost nemůže sjednat smluvní odměnu.

Orientační ceny právních úkonů jsou uvedeny přímo v části poskytované služby, ostatní ceny Vám rádi sdělíme telefonicky nebo emailem.

Proč jsou stanoveny pevné ceny za práci notáře?

Za shodné notářské služby zaplatíte v jakékoliv notářské kanceláři stejnou finanční částku. Tímto opatřením se zamezuji konkurenci mezi notáři a vytváření tržních cen, neboť práce notáře musí být vykonávána objektivně a nestranně. Výjimkou z pevných cen za notářské služby mohou být smluvní ceny za související úkony.

Souvisejícím úkonem u sepsání kupní smlouvy na nemovitost je například sepsání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.