Zakládání a změny s.r.o + a.s.

Při založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti je ze zákona nutné zakladatelské dokumenty sepsat ve formě notářského zápisu. Notář zakladatelské dokumenty těchto společností (zakladatelské listiny, společenské smlouvy, stanovy) vyhotovuje tak, aby byly v souladu se zákonem a s představami a potřebami zakladatelů společností. Tak by mělo být zajištěno předcházení budoucím sporům mezi společníky.

Jak postupovat při založení společnosti s r.o. ?

  • Měli byste mít představu o názvu společnosti – obchodní firmě. Název společnosti se nesmí shodovat a ani být podobný názvu již existující obchodní společnosti. Je proto lepší mít připraveno několik variant. Kontrolu si můžete provést na www.justice.cz.
  • Musíte vědět, kde bude mít společnost sídlo, pro zápis společnosti do obchodního rejstříku je třeba uvést konkrétní adresu. Pro zápis sídla společnosti do obchodního rejstříku je třeba doložit právní důvod užívání prostor, do kterých je sídlo umístěno. K doložení tohoto právního důvodu je třeba písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, že s umístěním sídla souhlasí. Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny.
  • Do zakladatelského dokumentu je třeba uvést, co bude předmětem podnikání (činnosti) společnosti. Pro sepsání zakladatelského dokumentu stačí jen Vaše obecná představa, přesné znění názvů živností podle živnostenského zákona bude upřesněno při sepsání zakladatelského dokumentu.
  • Pro založení společnosti je třeba mít prostředky na splacení základního kapitálu společnosti, přičemž minimální výše základního kapitálu činí 1,- Kč. Základní kapitál se skládá do banky před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku a pro činnost společnosti ho lze využít po zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

Jaké doklady musíte mít k dispozici?

  • Jediným dokladem, který musíte mít při založení společnosti u notáře s sebou, je občanský průkaz (případně jiný průkaz totožnosti).

Jaký je další postup?

  • Po sepsání zakladatelského dokumentu si vyřídíte živnostenské oprávnění a složíte základní kapitál do banky, kde bude mít společnost běžný účet.

Jak dlouho založení společnosti trvá?

  • Od sepsání zakladatelského dokumentu po zápis společnosti do obchodního rejstříku v průměru 3 týdny.

Jaká je cena?

  • Cena za sepsání zakladatelského dokumentu je závislá na výši základního kapitálu. Vyčíslení konečné ceny závisí na počtu dalších stejnopisů notářského zápisu. Podrobnější informace Vám sdělíme na vyžádání, podle sdělení výše základního kapitálu.
  • Cena za sepsání dalších souvisejících listin činí podle obtížnosti věci cca 1 000,- Kč.
  • Při založení společnosti s ručením omezeným je třeba počítat i s dalšími náklady – soudní poplatek za zápis společnosti do obchodního rejstříku činí 6 000 Kč, správní poplatek za živnostenské oprávnění činí 1 000,- Kč.

Zápis společnosti do obchodního rejstříku povoluje soud, notář na požádání vyhotoví i návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku a poučí společníky, jaké přílohy je nutno k návrhu připojit.

Pro osvědčení zásadních změn týkajících se společností zákon rovněž vyžaduje vyhotovení notářských zápisů.

(text vychází ze zdroje na www.nkcr.cz)